13. tammikuuta 2012

Materiaalin työstöä - vähän ajatuksia välillä / Working the material - a few notes on the way

Heti työpajan jälkeen olin aika "täynnä" ja sen prosessointi mitä projekti oli (minulle) tai mitä siitä jäi jälkeen on nyt parhaillaan käynnissä. Teimme pienen tiivistyksen 1/2 - lehteen http://www.puolilehti.fi/ jossa otimme mukaan ajatuksia kommenteista joita esitettiin meidän työpajan jälkeisessä tapaamisessa. Luulin, että kirjoittaisimme isomman jutun, mutta koska olin käsittänyt väärin ja tilaa oli niukemmin, teimme ratkaisun jossa laitoimme vähän ajatuksia kasaan.

Olemme katsoneet vasta osan kuvatusta materiaalista, ja mielenkiintoisaa pohdintaa on kyllä tallentunut. Työpajassa oli niin paljon hyvää keskustelua - onneksi sitä on tullut myös talteen. Ja siksipä haaste tehdä siitä NAPAKKA dokumentti on vielä vaikeampi - materiaalia olisi kyllä laajempaankin kokonaisuuteen. Ja me mietimmekin Artun kanssa vaihtoehtoisia tapoja esittää materiaalia.

Minun omaan työskentelyyni työpaja on kyllä vaikuttanut. Se on tarkoittanut itselle asetetun vaatimuksen - tekemisen ja sanomisen luonteesta ja sen merkityksestä - tarkentumista. Työpajan jälkeen tunnen uskaltavani aiempaa paremmin luottaa siihen, että se mitä itse tunnen ja ajattelen toimii ja "riittää". Ja paradoksaalisesti myös paremmin osaan kyseenalaistaa oman tekemiseni motiiveja.
Ehkä se on keskusteluyhteyden luomisen kautta jäsentyvää omien ajatusten "löytämistä" tai ehkä niiden ulostuontiin liittyvää tiivistymistä ja jakamiseen liittyvää mielihyvää.

-----

/As soon as the workshop was over I was kind of "full" and prosessing what project was (for me) or what was left behind is now currently active. We did a small summary to 1/2- magazine http://www.puolilehti.fi/
in which we took in parts of the comments that where presented in the meeting after the workshop. I thought that we would write a bigger story - but because I had misunderstood and there where less words in the piece that I had thought - we ended up just putting some thoughts together.

We have watched just a part of the filmed material and interesting thoughts has been recorded. Because in the workhop had so much good discussion - I am glad that it has also been captured. And therefore the challenge to make a COMPACT document is even more harder, there is enough material for a larger entity.

This workshop has influenced my own work. It has meant sharpening of the claim that I have set for my self - about the nature of doing and saying and its meaning. After the workhop I feel that I have better courage than earlier to trust in what I say and feel works and is "enough". And paradoxically I can also better question the motives of my own working.
Maybe it is about my own thoughts being structured thru discussion and the pleasure that one gets in sharing them.