7. toukokuuta 2012

EDITING

Onhan tämä vaikeaa kun n. 30 tunnista pitäisi saada kokoon napakka max. 45 minuuttinen. Koska työtä tekee tehokkaasti vain maksimissaan 4 tuntia kerrallaan - tuntuu että aivot käyvät ylikierroksia ja elän uudestaan ja uudestaan samaa viikonloppua. Mutta halu tai välttämättömyyskin saada valmista aikaan on. Olen miettinyt paljon sitä miten tuoda esiin ihmisten ajatuksia ettei lopputulos olisi vain rakeisia ajatuspaloja ja miten tämä projekti liittyy tosi-tv:seen -  alkuasetelmaan jonka määritimme. Ehkä ei mitenkään - ehkä se on vain osana rakennetta mutta ei muotoa. Tai toisinpäin. LOL

Tottakai täytyy myöntää että editoinnissa on kestänyt pidempää kuin olimme suunnitelleet. Osaksi oli aluksi nääntymystä - eräänlaista väsymystä ja etäisyyden tarvetta. Sitten oli kaikkea muuta. Mutta koska meistä tuntuu että tämä on eräänalainen avaava hanke - kiinnostus olisi jo miettiä mitä seuraavaksi./ It seems to be quite hard to make 30 hours of material to fit 45 minutes. Because one works only 4 hours  efficiently at a time - it feels that brains function on overdrive and I go through again and again the same weekend. But wanting and (needing to) finish exists. I have been thinking a lot how to bring forward peoples thoughts so that the end result won't be just grainy snippets and how this project is linked with the idea of reality-tv - a pre-condition that we placed. Maybe it isn't included at all - maybe it's part of the structure and not the form. Or other way round. LOL


Of course I have to admit that editing process has taken longer than we had planned. Partly because at the beginning we we're exhausted - tired and wanting to have distance from the project. Then there was everything else. But because we feel that this was a sort of initiative project - we are interested in thinking whats next.